С какви методи работите?

Имаме много широка гама методи – както традиционни, така и модерни, новаторски решения. От една страна, ползваме известни и изпитани в практиката модели, които се стремим да обогатяваме и развиваме в конкретното им приложение. От друга страна, заимстваме методики и подходи от нашите партньори в чужбина, които адаптираме към нашите български условия.

Ноема притежава изключителните права за използване в България на серия от лицензирани методи за процеса на развитие на един продукт – от концепцията за продукта до избор на подходящата опаковка и реклама.