Правите ли всякакъв вид изследвания?

Правим изключително и само маркетингови изследвания. Нашето убеждение е, че както един човек, така и една организация не може да бъде “специалист по всичко”. За добре свършената работа са необходими целенасочени усилия в определена сфера.