Какъв е капацитетът ви за национални изследвания?

- Разполагаме с мрежа от различни по големина интервюерски екипи във всички 28 области на страната. Осигуряваме помещения за групови дискусии и студио тестове на територията на София и останалите областни градове.