Как работите с един клиент?

Предразполагаме клиента към дългосрочно сътрудничество. Отнасяме се с него като с наш важен партньор, а не клиент.

Добрите ни проекти са резултат на диалог с клиента, в който предварително изясняваме ограниченията и възможностите на подходящите методи и често заедно взимаме решение за конкретен дизайн на проекта. Така, най-старият ни клиент е вече 15 години с нас. А най-новият – само 3 месеца.