Какъв е типът и обхватът на вашите проекти?

Различни са. Всеки проект отговаря на конкретните нужди в конкретната бизнес ситуация на всеки клиент.

Най-малкият ни проект анализира мнението и нагласите на 14 потребители, а най-големият – на 50 хиляди. Най-малкият ни проект е с бюджет 3 хиляди лева, а най-големият – над 200 хиляди.