В продължение на три години "Пазарен компас" наблюдава практиката на покупка и поведение на българските потребители по отношение на над 100 продуктови категории. Устойчивостта на наблюдението вече дава основание и за прогноза...

През 2011 година "Пазарен компас" започва систематично разработване на серия от анализи за потребителското поведение в отделни пазари, като разглежда поведението в един по-широк контекст. Главната цел е извеждане на факторите, които влияят върху пазара и които позволяват постигането на визия за бъдещето развитие. Ползват се данни от годишното изследване "Българите - начин на живот", статистика за демография и потребление на населението, както и данни от потребителско изследване, проведено изключително за целите на анализа.

На тази страница ще публикуваме съдържанието на готовите доклади с анализ, както и идеите си за нови анализи. Ще публикуваме и кратко резюме на откритията си.

Завършен анализ може да бъде предоставен при поискване срещу заплащане. Цената на един доклад е 1500 до 3000 лева.

Ако не виждате пазара, от който се интересувате, направете ни заявка и ние ще изработим анализ за него до няколко седмици.

В момента разработваме:

  • Пазаруване онлайн
  • Телевизия и интернет


Очакваме с интерес вашата заявка: