Get Adobe Flash player

Ценностите са обобщени, сравнително трайни и устойчиви приоритети за това как искаме да живеем.

Hans L. Zetterberg, 1998